Medvind för Eolus
Sedan Eolus Vind AB startades 1990 har de projekterat cirka 170 vindkraftverk med effekt på upp till 2000 kilowatt, vilket idag är den vanligaste storleken vid nyetableringar. Företaget är väletablerat, har ett gott rykte och arbetar främst i södra Sverige.
Martin Holmén, projektör, har arbetat på Eolus Vind AB i drygt fyra år. Hans huvuduppgift består av att projektera och ta fram allt som behövs från idé till färdigt vindkraftverk. Hans vardag består främst av att ta kontakt med markägare, kommuner och länsstyrelser för att skaffa fram olika slags tillstånd, som arrenden, bygglov och byggtillstånd.
- Ibland kan det bli protester, konstaterar han. Folk är oftast positiva till alternativa energikällor, bara inte i deras närområde, och det gäller att ta folks oro på allvar.

När Eolus Vind AB startade projekterade de lite mindre kraftverk runt 225 kilowatt, idag etablerar de inte mindre vindkraftverk än 800 kW. Företaget drivs som aktiebolag och uppmuntrar de anställda till att äga aktier i företaget. Syftet är att öka deras motivation i företaget. Kunderna är allt ifrån enskilda konsumenter som vill köpa in sig i andelskraftverk till större företag som vill miljöprofilera sig .
- Vi tar hand om allt, från färdig idé tills kraftverket är monterat, berättar Martin. Vi har ingenting med själva tillverkningen att göra men vi håller i alla kontakter med tillverkarna för att se till att allt koordineras. Vi ser också till att vägen fram och fundamentet är på plats tills det är dags för tillverkaren att sätta upp verket.
De vindkraftverk Eolus etablerar tillverkas huvudsakligen i Tyskland och Danmark, som än så länge ligger långt före Sverige när det gäller vindkraft. Men Martin tror att antalet tillverkare kommer att öka också i Sverige i takt med det ökande intresset.

Martin tror starkt på framtiden och arbetar målmedvetet med att hålla en hög kvalité och främja utvecklingen inom företaget.
- Eolus önskar komma i kontakt med markägare intresserade av att arrendera ut mark för drift av vindkraftverk. Bolaget betalar bra för mark i goda vindlägen, säger Martin.


Eolus Vind AB

Bransch:
Energi

Telefon: 0451-491 70
Fax: 0451-491 40


Email:
martin.holmen@eolusvind.com

Hemsida:
www.eolusvind.com

Adress:
Eolus Vind AB
Väpnargatan 17
28150 Hässleholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN